+30 2314 011 186petsquare.store@gmail.com

Κανένα προϊόν στο καλάθι.

Όροι και προϋποθέσεις

Ο επισκέπτης ή χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου petsquare.gr

υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση

που δε συμφωνεί με κάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει το

διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτόν.

Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων

Το petsquare.gr μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις

συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά

αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της

ιστοσελίδας μετά από τη δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε

με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε

με τους νέους όρους, πρέπει να σταματήσετε τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Το petsquare.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή

μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος της ιστοσελίδας του, να αλλάξει, βελτιώσει ή

αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση. Το petsquare.gr δεν είναι σε θέση να παρέχει

εγγυήσεις όσον αφορά την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες,

λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένο), το λογότυπο petsquare.gr αποτελεί πνευματική

ιδιοκτησία του petsquare.gr προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί

πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή,

πώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή

εξουσιοδότηση της petsquare.gr

Περιορισμός Ευθύνης

Tο petsquare.gr δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που

μπορεί να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα καθώς και αν οι απεικονίσεις και περιγραφές των

προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις. Το petsquare.gr δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση

αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Είστε υπεύθυνοι για να προστατέψετε το σύστημα σας.

Επίσης το petsquare.gr εγγυάται την άμεση αποστολή των παραγγελιών (εντός 1 με 3

εργάσιμων ημερών) εντός Θεσσαλονίκης (για περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης η μεταφορά γίνεται

κατόπιν συνεννόησης στο 2314 011 186 ή με email στο petsquare.store@gmail.com)

Σε περίπτωση πλήρης διαθεσιμότητας η παραγγελία σας αποστέλλεται εντός 1-3 εργάσιμων

ημερών.Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο άμεσα , θα σας καλέσουμε εντός

1 ημέρας για να σας ενημερώσουμε για τυχόν καθυστέρηση

Δικαίωμα καταναλωτή

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ

70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών

διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute

Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός

επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από

το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας

πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) η οποία

είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?

event=main.home.chooseLanguage

Σύνδεσμοι

Το petsquare.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλα web sites. Σε αυτήν την περίπτωση

το petsquare.gr δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την

ποιότητα των παραπάνω sites. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από τη

σύνδεση σας με αυτά τα sites βαρύνει εσάς και έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Το petsquare.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Προσωπικά δεδομένα

Για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να μεταβείτε στην σελίδα “Πολιτική

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής

και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής

νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ petsquare.gr

Μπορείτε να μη δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθήτε στην ιστοσελίδα

μας. Στην περίπτωση, όμως, που θέλετε να προβείτε σε αγορά προϊόντος θα πρέπει να μας

δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: το προσωπικό σας email, όνομα, επίθετο, την πλήρη διεύθυνσή

σας, ένα σταθερό τηλέφωνο ή αριθμό κινητού.